Turniej Młodych Fizyków

O Turnieju

Turniej Młodych Fizyków to drużynowe zawody uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowane w Polsce od 1990 roku w powiązaniu z Międzynarodowym Turniejem Młodych Fizyków (International Young Physicists’ Tournament - IYPT).

 

Missing flash plugin. Please download the latest Adobe Flash Player:
Get Adobe Flash Player

 

Turniej polega na opracowaniu rozwiązań zadanych problemów i ich przedstawieniu najpierw w formie pisemnej (I etap), a następnie w formie referatów i dyskusji nad przedstawionymi rozwiązaniami (półfinały w języku polskim, finał w języku angielskim). W zawodach turniejowych uczestniczą pięcioosobowe drużyny uczniowskie, przy czym  praca w szkole może być prowadzona przez liczniejsze zespoły.

Problemy turniejowe w liczbie 17-tu są corocznie ustalane (oryginalnie w języku angielskim) przez Międzynarodowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków (IOC IYPT, patrz http://iypt.org).

Cechy szczególne Turnieju:

Do efektów Turnieju Młodych Fizyków można zaliczyć:

W Turnieju Krajowym wyłaniana jest drużyna reprezentująca Polskę w Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków.

Organizatorem Turnieju jest Polskie Towarzystwo Fizyczne we współpracy z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Pałacem Młodzieży w Katowicach oraz Zakładem Dydaktyki Fizyki w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Polskie Towarzystwo Fizyczne jest organizacją członkowską Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków (IYPT Member Organization - IMO). 

Nad organizacją Turnieju czuwa Krajowy Komitet Turnieju Młodych Fizyków powoływany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014