Turniej Młodych Fizyków

Wyniki TMF2021

Etap  I -  korespondencyjny

Do I etapu Turnieju Młodych Fizyków prace przesłało 8 drużyn.
Prace zostały ocenione przez dwuosobowe zespoły recenzentów, pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Drużyny uzyskały następujacą liczbę punktów:

Godło Drużyna  Punkty   Miejsce 
Fenix  Klub Naukowy Fenix w Warszawie 144 1
POLA2021  Akademickie Liceum Ogólnokształcące PWr we Wrocławiu 111 2
KNF  IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu 108 3
Equinox  VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu 106 4
Arsen  XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku 104 5
CONTINUUM  V Liceum Ogólnokształcące im Jacka Kuronia we Wrocławiu 102 6
SOLARIS  V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie 86 7
Isopians  International School of Poznan 7 8


Do półfinałowych zawodów turniejowych zostały zakwalifikowane następujące drużyny:

Arsen             - XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku,
CONTINUUM  - V Liceum Ogólnokształcące im Jacka Kuronia we Wrocławiu,
Equinox         - VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu,
Fenix             - Klub Naukowy Fenix w Warszawie,
KNF              - IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu,
POLA2021     - Akademickie Liceum Ogólnokształcące PWr we Wrocławiu,
SOLARIS       - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

Drużyny biorace udział w półfianałach uzyskały następujacą liczbę punktów:

Godło Drużyna Starcie I Starcie II  Punkty   Miejsce 
Fenix Klub Naukowy Fenix
w Warszawie
49.7 47 96.7 1
Arsen XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa
Herberta w Gdańsku
43.8 43.3 87.1 2
KNF  IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu 37.5 44.2 81.7 3
SOLARIS  V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie 40.0 40.8 80.8 4
Equinox VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu 31.7 49.0 80.74 5
CONTINUUM V Liceum Ogólnokształcące im Jacka Kuronia we Wrocławiu 38.8 40.8 79.6 6
POLA2021 Akademickie Liceum Ogólnokształcące PWr we Wrocławiu 29.0 39.7 68.7 7


Do finałowych zawodów turniejowych zostały zakwalifikowane następujące drużyny:

Arsen           - XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku,
Fenix            - Klub Naukowy Fenix w Warszawie,
KNF              - IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu,

Zawody odbedą się 24.06.2021 online o godzinie 9.00
 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014