Turniej Młodych Fizyków

TMF 2001

Wyniki TMF 2001

Turniej Młodych Fizyków, to drużynowe zawody uczniów szkół średnich organizowane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W zawodach uczestniczą pięcioosobowe drużyny (wyjątkowo drużyna może liczyć cztery osoby, z drugiej strony praca w szkole może być prowadzona również przez liczniejsze zespoły).

Turniej polega na opracowaniu rozwiązań zadań - problemów i ich przedstawieniu najpierw w formie pisemnej, a następnie w formie referatów i publicznej dyskusji nad przedstawionymi rozwiązaniami.

Etap korespondencyjny (pisemny)

Drużyny opracowują rozwiązania dowolnych dziesięciu zadań Turnieju 2001 i przesyłają je do jednego z dwóch komitetów regionalnych w terminie do 15 lutego 2001 r. Jeśli z danej szkoły uczestniczy w Turnie ju kilka drużyn, muszą one wszystkie wybrać ten sam komitet regionalny.

Rozwiązanie każdego zadania powinno być napisane oddzielnie na papierze formatu A4 i nie przekraczać 6 stron, wliczając w to rysunki i wykresy. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora (autorów). Ponadto do rozwiązań należy dołączyć kartkę z pełną nazwą i adresem szkoły, spisem wszystkich członków drużyny (z podaniem ich klas) oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna drużyny, powinna ona ponadto zawierać dane umożliwiające szybkie przekazanie informacji o ewentualnym zakwalifikowaniu się do dalszych rozgrywek: adres poczty elektronicznej, nr telefonu/telefaksu. Drużyny zakwalifikowane do turnieju właściwego otrzymają pełny tekst regulaminu turniejowego, opartego na regulaminie Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków.

Turniej właściwy

(nowy regulamin od marca 2001 r.)

Turniej ma charakter publiczny i polega na prezentacji rozwiązań oraz dyskusji nad nimi. Wystąpienia podlegają ocenie przez jury, w którym zasiadają m.in. pracownicy naukowi.

Zawody turniejowe (regionalne) odbędą się 5 kwietnia 2001 r. w Katowicach (Pałac Młodzieży) oraz 6 kwietnia w Warszawie (Instytut Fizyki PAN). Finał Turnieju odbędzie się 2 maja 2001 r. w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Językiem obowiązującym w zawodach finałowych jest język angielski. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała Polskę w Turnieju Międzynarodowym.

Turniej międzynarodowy

Turniej międzynarodowy był dotychczas organizowany w Rosji (do roku 1993), Holandii (1994), Polsce (1995), Gruzji (1996), Czechach (1997), Niemczech (1998), Austrii (1999) i na Węgrzech (2000). XIV Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków odbędzie się w dniach 22 - 29 maja 2001 r. w Finlandii.

Adresy regionalnych komitetów organizacyjnych Turnieju Młodych Fizyków

KATOWICE WARSZAWA
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
faks (0-32) 510 402 faks (0-22) 8430 926
e­mail:  ula@pm.katowice.pl e­mail:  nadola@ifpan.edu.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014