Turniej Młodych Fizyków

Lista problemów finałowych TMF2022

2. Dysk Rayleigha
7. Trójścienna kość do gry
8. Linie ekwipotencjalne
10. Wybuchające krople
11. Kulki na gumce
12. Zagadkowy ruch
13. Turbina zasilana świeczką
14. Piłka na membranie
15. Efekt Boycette’a
16. Ratowanie miodu

2. Rayleigh Disk
7. Three-Sided Dice
8. Equipotential Lines
10. Droplet Explosion
11. Balls on an Elastic Band
12. Strange Motion
13. Candle Powered Turbine
14. Ball on Membrane
15. Boycott Effect
16. Saving Honey

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014