Turniej Młodych Fizyków

Kontakt

Polskie Towarzystwo Fizyczne *)

Adres biura: Warszawa, ul. Pasteura 5, pok. 4.56 (IV p.)
Telefon: 22 553 28 56
E-mail: biuro@ptf.net.pl
www: http://www.ptf.net.pl/
Adres do korespondencji: ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa

 

Komitet Organizacyjny Turnieju Młodych Fizyków *)

 

prof. dr hab. Maciej Kolwas  (Warszawa)  - przewodniczący

dr Tomasz Greczyło (Wrocław)

dr Dorota Klinger  (Warszawa)

mgr Dobromiła Szczepaniak  (Wrocław)

dr Witold Zawadzki  (Kraków)

dr Leszek Gładczuk  (Warszawa) - sekretarz generalny TMF

 

Adres:

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

E-mail:  tmf@ptf.net.pl

 

Komitety Turniejowe

WARSZAWA
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Turniej Młodych Fizyków
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
E-mail: tmf@ifpan.edu.pl

WROCŁAW

Zakład Nauczania Fizyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Wrocławski
pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław

E-mail: TMF.Wroclaw@ifd.uni.wroc.pl

 

____________________________________________________________________

*)  Zamieszczone tutaj dane uwzględniają zmiany, jakie nastąpiły w kwietniu 2017 r. - adresu i telefonu PTF oraz konta mailowego Komitetu Organizacyjnego TMF

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014