Turniej Młodych Fizyków

TMF 2004

Wyniki etapu korespondencyjnego
Wyniki zawodów półfinałowych 
Wyniki finałów TMF 2004 
XVII Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

Turniej Młodych Fizyków, to drużynowe zawody uczniów szkół średnich organizowane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Fizycznego jako impreza komplementarna do Olimpiady Fizycznej.

Turniej polega na opracowaniu rozwiązań zadań.problemów i ich przedstawieniu najpierw w formie pisemnej, a następnie w formie referatów i publicznej dyskusji nad przedstawionymi rozwiązaniami. W zawodach turniejowych uczestniczą pięcioosobowe drużyny, praca w szkole może być jednak prowadzona przez liczniejsze zespoły.

Etap korespondencyjny (pisemny)

Drużyny opracowują rozwiązania dowolnych dziesięciu zadań Turnieju Młodych Fizyków 2004 i przesyłają je (po jednej pracy dotyczącej każdego z wybranych zadań) do wybranego przez siebie jednego z dwóch regionalnych komitetów organizacyjnych w terminie do 15 lutego 2004 r. Jeśli z danej szkoły uczestniczy w Turnieju kilka drużyn, muszą one wszystkie wybrać ten sam komitet regionalny.

Rozwiązanie każdego zadania powinno być napisane oddzielnie na papierze formatu A4 i nie może przekraczać 6 stron, wliczając w to rysunki i wykresy. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora (autorów). Ponadto do rozwiązań należy dołączyć kartkę z pełną nazwą i adresem szkoły, spisem wszystkich członków drużyny (z podaniem ich klas) oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna drużyny, powinna ona ponadto zawierać dane umożliwiające szybkie przekazanie informacji o ewentualnym zakwalifikowaniu się do dalszych rozgrywek - najlepiej adres poczty elektronicznej, dodatkowo nr telefonu/telefaksu. Prace nie spełniające powyższych wymagań mogą zostać odrzucone.

Turniej właściwy
(regulamin rozgrywek)

Turniej ma charakter publiczny i polega na prezentacji rozwiązań oraz dyskusji nad nimi. Każda drużyna, a ściślej - jej przedstawiciel, występuje kolejno w roli referenta (przedstawia skrótowo własne rozwiązanie - jego główne idee i konkluzje, ewentualnie demonstruje doświadczenie, czas - 10 min.), oponenta (analizuje krytycznie referat innej drużyny wytykając wszystkie słabe punkty, czas - 5 min.) oraz recenzenta (podkreśla, co było najważniejsze w referacie oraz najcelniejsze w krytyce oponenta, czas - 3 min.). Wystąpienia podlegają ocenie przez jury, w którym zasiadają m.in. pracownicy naukowi.

Tematy zadań do referowania są każdorazowo określane przez oponentów. Drużyna referująca może poprosić o nowy temat najwyżej trzykrotnie podczas zawodów, dalsze odmowy pociągają za sobą obniżenie punktacji (z tego względu drużyna startująca w zawodach turniejowych powinna być przygotowana do przedstawienia rozwiązań więcej niż dziesięciu problemów).

Zawody turniejowe (regionalne) odbędą 15 kwietnia w Katowicach (Pałac Młodzieży) oraz 17 kwietnia w Warszawie (Instytut Fizyki PAN). Finał Turnieju, z udziałem najlepszych drużyn z zawodów katowickich i warszawskich, odbędzie się 15 maja w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Językiem obowiązującym w zawodach finałowych jest język angielski. Zwycięska drużyna (wraz ze swym nauczycielem) reprezentuje Polskę w Turnieju Międzynarodowym.

Turniej Międzynarodowy

Turniej Międzynarodowy odbędzie się się w dniach 24 czerwca - 1 lipca 2004 r. w Brisbane (Australia).

Zadania dla tegorocznego Turnieju Międzynarodowego zostały opublikowane przez Międzynarodowy Komitet Organizacyjny 28 października 2003 r. (polska wersja tych zadań).

Adresy regionalnych komitetów organizacyjnych Turnieju Młodych Fizyków

KATOWICE WARSZAWA
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
faks (0-32) 510 402 faks (0-22) 8430 926
e­mail:  ula@pm.katowice.pl e­mail:  nadola@ifpan.edu.pl
 

Sponsorzy TMF 2004

- Biuro Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 
- Fundacja J&S Pro Bono Poloniae 
- Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga - organizacja Turnieju, 
- Instytut Fizyki PAN, 
- Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 
- Instytut Niskich Temperatur PAN, 
- Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego, 
- Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, 
- Polish Youth Support Society (PYSS), 
- Polonia w Australii.

Wyniki etapu korespondencyjnego Turnieju Młodych Fizyków 2004

W etapie korespondencyjnym XV Turnieju Młodych Fizyków organizowanego przez Polskie Towarzystwo Fizyczne i Instytut Fizyki PAN w Warszawie prace nadesłało 18 drużyn: 
1. Brodnica, III Liceum Ogólnokształcące 
2-3. Gdańsk, Zespół Szkół Ogólnokształcących, I L.O. im. M. Kopernika 
4. Legnica, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 
5-7. Łowicz, I Liceum Ogólnokształcące, im. Józefa Chełmońskiego 
8. Milanówek, Zespół Szkół nr 1, Liceum Ogólnokształcące 
9. Olsztyn, II Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Galczynskiego 
10. Opole, Grupa Międzyszkolna IBACUO 
11. Radzyń Podlaski, I Liceum Ogólnokształcące 
12. Suwałki, Zespół Szkół nr 5 
13. Toruń, IV LO im. T. Kościuszki 
14. Toruń, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Gimnazjum i Liceum Akademickie 
15. Wysokie Mazowieckie, Liceum Ogólnokształcące, im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 
16. Włocławek, I L.O. im. Ziemi Kujawskiej 
17. Warszawa, XIV L.O. im. S. Staszica 
18. Warszawa, XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego

Do zawodów półfinałowych (IF PAN, Warszawa, 17 kwietnia 2004) zakwalifikowano 7 drużyn z następujących szkół:

1 Legnica, I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki opiekun: Leopold Stefanek Adam Hoszman (kapitan), Mateusz Berezecki, Monika Cichoń, Dariusz Pietrawski, Łukasz Wolański
2 Warszawa, XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica opiekun: Stanisław Lipiński Piotr Podziemski (kapitan), Paweł Dębski, Krzysztof Geras, Maciej Lisicki, Dariusz Wawer
3 Włocławek, I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej opiekun: Mariusz Sobczak Tomasz Wróblewski (kapitan), Tomasz Koperski, Radosław Dylik, Jacek Kwiatkowski, Jan Szymczak
4 Radzyń Podlaski,I Liceum Ogólnokształcące opiekun: Leszek Szalast Małgorzata Paszkowska, Agnieszka Szalast, Mateusz Paszkowski, Bartosz Płatek, Marcin Strzałek
5 Opole, Grupa IBACUO opiekun:Bernarda Rewieńska (II L.O. im. M. Konopnickiej) Ola Sitko (kapitan, III L.O. im. Marii Skłodowskiej-Curie), Marcin Wolak (Technikum Elektryczne przy Zespole Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki), Kuba Bogdziewicz (Technikum Budowlane przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego), Paweł Musioł (II L.O.), Paweł Karpiński (II L.O.)
6 Warszawa, XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego opiekun: Maria Kuśmierek  
7 Wysokie Mazowieckie, Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka opiekun: Stanisław Grabowski Łukasz Kościjańczuk (kapitan), Hubert Bukowski, Mariusz Felczuk, Łukasz Fiedorczuk, Kamil Patryk Waśkiewicz

W etapie korespondencyjnym XV Turnieju Młodych Fizyków organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach prace nadesłało 15 drużyn: 

1. Biłgoraj, Liceum Ogólnokształcące 
2. Choszczno, Zespół Szkół Nr 1 
3. Cieszyn, II Liceum Ogólnokształcące 
4. Katowice, Grupa Twórcza Quark 
5. Kraśnik, Zespół Szkół Nr 2 
6. Kwidzyn, II Liceum Ogólnokształcące 
7. Leżajsk, Zespół Szkół Licealnych 
8-11. Lubliniec, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza 
12. Łódź, XXXII Liceum Ogólnokształcące 
13. Radom, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 
14. Sandomierz, II Liceum Ogólnokształcące 
15. Świnoujście, Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I

Do zawodów półfinałowych zakwalifikowano 4 drużyny z następujących szkół: 

1. Biłgoraj, Liceum Ogólnokształcące 
2. Cieszyn II Liceum Ogólnokształcące 
3. Katowice, Grupa Twórcza Quark 
4. Lubliniec, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza

Zawody turniejowe będą się składały z dwóch części zwanych potyczkami. W Katowicach w pierwszej potyczce wystąpią cztery drużyny, w drugiej tylko trzy najlepsze z nich. W Warszawie, ze względu na dużą liczbę drużyn, pierwsza potyczka odbędzie się w dwóch równoległych grupach; w jednej grupie wystąpią cztery, w drugiej trzy drużyny. Do drugiej potyczki przejdą następnie po dwie drużyny z każdej grupy.

Wyniki zawodów półfinałowych Turnieju Młodych Fizyków 2004

W zawodach półfinałowych w Warszawie (17 kwietnia 2004 r.), brało udział 6 drużyn. Drużyna z Liceum im. T. Czackiego w Warszawie, ku żalowi zarówno organizatorów, jak i drużyn rywalizujących, zrezygnowała z udziału w Turnieju ze względu na egzaminy maturalne. Do udziału w pierwszej potyczce drużyny zostały podzielone na dwie grupy.

Wyniki pierwszej potyczki: 

grupa I

1 45.2 pkt. XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica, Warszawa
2 41.4 pkt. I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej, Włocławek
3 29.8 pkt. Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka, Wysokie Mazowieckie

grupa II

1 45.2 pkt. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, Legnica
2 46.2 pkt. Grupa IBACUO, Opole
3 40.0 pkt. I Liceum Ogólnokształcące, Radzyń Podlaski

Do drugiej potyczki zostały zakwalifikowane drużyny, które zajęły dwa czołowe miejsca w obu grupach.

Wyniki drugiej potyczki:

1 49.1 pkt. (łącznie 83.0) XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica, Warszawa
2 48.6 pkt. (łącznie 82.5) I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, Legnica
3 45.4 pkt. (łącznie 80.05) Grupa IBACUO, Opole
4 42.0 pkt. (łącznie 73.05) I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej, Włocławek

Drużyny z Warszawy i Legnicy zostały zakwalifikowane do rozgrywek finałowych.

W zawodach półfinałowych w Katowicach (15 kwietnia 2004 r.) uczestniczyły 4 drużyny. Do rozgrywek finałowych została zakwalifikowana Grupa Twórcza Quark, Pałac Młodzieży w Katowicach oraz drużyna z Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu.

Wyniki finałów TMF 2004

Finał Turnieju Młodych Fizyków 2004 odbył się 15 maja w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wystąpienia uczestników w języku angielskim były oceniane przez grono jurorów, wywodzących się z krajowych ośrodków naukowych (Instytut Fizyki PAN, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski). Jury przewodniczył prof. dr hab. Maciej Kolwas, prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Zdjęcia

Wyniki potyczek i referowane problemy:

  1 potyczka referowany 
problem
punktacja
A XIV Liceum Ogólnokształcące, Warszawa 16 50.6
B Zespół Szkół nr 1, Lubliniec 8 38.6
C Grupa Twórcza Quark, Katowice 17 48.0
D I Liceum Ogólnokształcące, Legnica 9 45.4
  2 potyczka referowany 
problem
punktacja
A Grupa Twórcza Quark, Katowice 16 47.2
B I Liceum Ogólnokształcące, Legnica 8 38.4
C XIV Liceum Ogólnokształcące, Warszawa 17 50.8
D Zespół Szkół nr 1, Lubliniec 9 41.0

Ostateczna kolejność miejsc zajętych przez poszczególne drużyny:

I 101.4 pkt XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, Warszawa (opiekun: mgr Stanisław Lipiński) Piotr Podziemski (kapitan), Paweł Dębski, Krzysztof Geras, Maciej Lisicki, Dariusz Wawer
II 95.2 pkt. Grupa Twórcza Quark Pałac Młodzieży w Katowicach (opiekun: mgr Urszula Woźnikowska-Bezak) Alicja Wierzcholska (kapitan), Katarzyna Pietrzykowska, Grzegorz Brzezinka, Maciej Wybraniec, Jakub Wyrobek
III 83.8 pkt. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Legnica (opiekun: mgr Leopold Stefanek) Adam Hoszman (kapitan), Mateusz Berezecki, Monika Cichoń, Dariusz Pietrawski, Łukasz Wolański
IV 79.6 pkt. Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza, Lubliniec (opiekun - mgr Maria Krupska) Jakub Cichos (kapitan), Paweł Bogawski, Tomasz Gaweł, Anna Ożarowska, Michał Sobecki

Zwycięska drużyna (XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, Warszawa) będzie reprezentowała nasz kraj na XVII Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków 2004, który odbędzie się od 24 czerwca do 1 lipca w Brisbane (Australia).


XVII Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

Polska reprezentacja zwyciężyła w XVII Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków. Gratulujemy!

Zwycięska drużyna: kapitan drużyny, Piotr Podziemski trzyma instrument, którego działanie demonstrował chwile wcześniej, podczas zawodów. 
Stoją od lewej: Dariusz Wawer, Maciej Lisicki, Paweł Dębski, prof. Stanisław Lipiński i Paulina Jakubowska.

Drużyna przedstawiła referat na temat zjawisk fizycznych, zachodzących w instrumencie digideridoo. Referat o digideridoo został najwyżej oceniony przez 10-osobowe międzynarodowe jury i to zadecydowało o końcowym zwycięstwie polskiej drużyny. Drugie miejsce zajęły ex aequo drużyny Niemiec i Słowacji. W Turnieju uczestniczyło 26 drużyn uczniów szkol średnich z 24 krajów. Pełniejsze informacje o XVI Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków można znaleźć na stronie internetowej http://www.iyptaustralia.org/.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014