Turniej Młodych Fizyków

Wyniki TMF2023

Etap  I -  korespondencyjny

Do I etapu Turnieju Młodych Fizyków zgłosiło sie 12 druzyn, prace przesłało 8 drużyn.

Prace zostały ocenione przez dwuosobowe zespoły recenzentów, pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1-14 luty 2023r).

Zespół oceniający nadesłane prace:

prof. Ewa Dębowska (UWr), dr inż. Mirela Kaczmarek (UWr), dr hab. Ryszard Sobierajski (IF PAN), dr hab. Maciej Lisicki (UW), dr Dorota Klinger (IF PAN),
Piotr Dziawa (IF PAN), Recenzent, dr inz. Marta Aleszkiewicz (IF PAN), dr inż. Leszek Gładczuk (IF PAN).

Drużyny uzyskały następujacą liczbę punktów:

Godło Drużyna  Punkty   Miejsce 
Fenix  Klub Naukowy Fenix w Warszawie 139 1
SAGREA  Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej 117 2
Chrzaszcze  Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej 105 3
KNF  IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu 92 4
Bazyliszek  V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie 73 5
Alset  XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie 64 6
Atomówki  III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach 55 7
Kangurki  III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach 55 8

 

Do półfinałowych zawodów turniejowych zostały zakwalifikowane następujące drużyny:

Alset           - XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie,
Bazyliszek  - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie,
Chrzaszcze - Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej,
Fenix          - Klub Naukowy Fenix w Warszawie,
KNF            - IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu,
SAGREA    - Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014