Turniej Młodych Fizyków

Lista problemów finałowych TMF2023

3.  Syren
4.  Coloured Line
5.  Whistling Mesh
6.  Magnetic-Mechanical Oscillator
8.  Euler's Pendulum
9.  Oscillating Screw
12. Rice Kettlebells
14. Jet Refraction
15. Pancake Rotation
16. Thermoacoustic Engine.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014